OPTIMERA

Vår tjänst OptiMera hjälper dig att höja värdet på din bostad genom att vi tar det totala ansvaret för att bostaden visar sin fulla potential vid försäljningen. Väljer du tjänsten OptiMera så går vi igenom hela bostaden tillsammans med dig och gör en bedömning av vilka åtgärder som behöver tas. Utifrån att vi är överens om en åtgärdslista startar vi arbetet och projektleder därefter hela optimeringsprocessen.

OPTIMERAS TJÄNSTER:

optimera-transport optimera-bygg optimera-hus optimera-amazing optimera-bostadsfilm

Pris enligt offert vid förfrågan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________